2018-04-15 Nordanstig Byafiber informerar om projekten i Harmånger, Jättendal och Gnarp.

Grundinfo:

Projekten har enkelt förklarat tre olika delar som ska utföras innan det är klart i varje fastighet:

  1. Enskilt möte som bokas med varje fastighetsägare via Kringdata, besök på adressen för planering av tomtschakt samt installation av inomhus utrustningen.
  2. Stamfiber grävs och ”passerar” varje beställande fastighet
  3. Tomtgrävning utförs som ansluter till stamfiber samt fastighet.

Nedan omnämnda områden och alla icke nämnda däremellan gäller projektets kvartal 2 och 3 detta år, dvs April-September 2018 men vissa delar kan komma att aktiveras först under kvartal 4.

Märk väl att alla sträckor inte nödvändigtvis kommer att grävas i de angivna riktningarna, dessa kan förändras, göras tvärtom eller såklart inbegripa förläggning från ”båda håll” i vissa områden.

Parallellt pågår hembesöken som bokas in av Kringdatas personal, dessa inbegriper installation av inomhus utrustningen, planering av förläggning på den egna tomtenoch eventuella övriga önskemål. Försök i allra möjligaste mån att svara och bestämma dessa datum och tider med Kringdata, så att förseningar i arbetet kan bli så få som bara möjligt.  

Många områden kommer i dessa tre stora delar av kommunen att förläggas samtidigt, maskiner och entreprenörs personal kommer i tid och otid vara ”i vägen” i ert närområde. Vi ber om överseende med detta och tackar för er förståelse.

 

Information från Skanova (Telia-Zitius nätägare och Byggherre) Vecka 15:

Harmånger Landsbygd (Kringdata Entreprenad):

Lönnångers påbörjade förläggning av stamfiber fortsätter mot Norra Vattingen, Kolhamnsviken och Koffsand.

I motsatt riktning fortsätter arbetet mot Älvsta-Lönnångersvägen och ansluter även mot väg 784 i riktning mot Skarvtjärn.

Skarvtjärns stamförläggning fortsätter via Smörlyckan ner till Strömsbruksvägen och vidare söderut.

Strömsbruks påbörjade förläggningar fortsätter mot Morängsviken och parallellt påbörjas förläggning efter Steringsvägen mot Stering.

Vattrång förläggning startar och inbegriper anslutningar längs Bergsjöbanan via Björknäs och söder om. Från Vattrång fortsätter stamfibern mot Svedja och vidare längs väg 761 till anslutande väg 760 (Forsavägen). Härifrån fortsätter förläggning i riktningar både mot Vattlång samt Hånick med omnejd. Från Bergsjö följs Södra vägen med anslutningar ner till Högen, sedan vidare österut där stammen möter upp längs Forsavägen. Hånick via Forsa ut till Harmånger där ”östra stammen” möter upp.

Man beräknar att samtliga beställda adresser ska kunna slutföras och tändas upp under 2018.

 

Harmånger Centrala delar (Kringdata Entreprenad):

Förläggning och anslutningar sker under kvartal två och tre 2018. Man beräknar att samtliga beställda adresser ska kunna slutföras och tändas upp under 2018.

 

Jättendal Centrala delar (Stamnäs Entreprenad):

Stamförläggning påbörjats från stationen i Lindsta via Gammelvägen, Åvägen och fortsätter nu vidare mot Håcksta. Parallellt kommer förläggning längs väg 761 (mot Mellanfärden) att starta och ansluta fastigheterna längs denna sträcka.

Första delen av Väg 307 mot Bergsjö inbegrips i ”centrala delar” och vi får uppdaterad information om denna under vecka 16. Även info om mötesbokande uppringare kommer i uppdaterad info.

Man beräknar att samtliga beställda adresser ska kunna slutföras och tändas upp under 2018.

 

Jättendal Landsbygd (Kringdata-Stamnäs Entreprenad). Här inbegrips alla beställande fastigheter:

Efter väg 307 fram till Bergsjö Älvsta och Tennsäter området Bäling området i Norr. Efter Håcksta vägen mot Hårte/Hällan-området vidare till Mellanfjärden med omnejd. Mellanfjärden till Hårte med omnejd.

Här väntar vi in tidsplan efter Fredagen den 20/4.

Man beräknar att samtliga beställda adresser ska kunna slutföras och tändas upp under 2018.

 

Gnarp Centrala delar (Jämtfiber-Kringdata Entreprenad):

April-September 2018 är rapporterat som start och slutförande i området.

Man beräknar att samtliga beställda adresser ska kunna slutföras och tändas upp under 2018.

 

Gnarp Landsbygd (Jämtfiber-Kringdata Entreprenad):

Stora delar av stamförläggning i östra områdena är slutförda. Besked inkommit under veckan om planerat avstängda vägar under kommande veckor, möten och planering runt detta pågår nu för fullt.

Här väntar vi in tidsplan efter Fredagen den 20/4.

Man beräknar att samtliga beställda adresser ska kunna slutföras och tändas upp under 2018..

 

Övrigt: 

Vi har uttalat önskan om att uppdateringar på kartbilder ska översändas löpande från och med vårens stora grävstart. På så vis kan vi lägga ut hur långt stammar och fastighetsanslutningar förlöper under veckorna.

Uppdaterad information och dessa kartor kommer ut så snart vi har fått dem.

Soliga vårhälsningar till er alla från Nordanstigs Byafiber via Tony.