Hur långt har vi då kommit?

Meddelande!

Några har undrat över varför vi inte hört något om hur det går med fiberprojektet i Nordanstig. Det beror på att alla tio byafiberföreningar varit fullt upptagna med upphandling av de tre olika delarna i detta 100 miljonerprojekt. Upphandling av det passiva nätet är nu inne i slutfasen!

  •  Del 1 gäller upphandling av det passiva nätet, vilket helt enkelt innebär att bygga fibernätet, dvs de nya optiska telekablarna. (Några av oss har faktiskt i måndags talat med den huvudansvarige för att plocka ner de gamla kopparkablarna i hela Norrland, något som redan har påbörjats i Hälsingland).
  • Del 2 gäller upphandling av kommunikationsoperatör, vilket är den organisation som ser till att det monteras elektrisk utrustning och kommer in telekomtjänster som t.ex. TV och samhällstjänster i våra hem.
  • Del 3 gäller det företag som ska sköta driften och underhållet av det driftsatta nya fibernätet. Det blir till det företagets support vi i framtiden ska ringa om olyckan är framme så att något inte fungerar i de nya fiberledningarna.

 Hur långt har vi då kommit?

I måndags (2014-10-13) träffade byalagens representanter vd för ByNet och två representanter (Marknads o teknikansvariga) från Eltel. En av dessa kommer att väljas för del 1. Varje byalag har nu att analysera och i samråd med styrgruppen (och kompletterande diskussioner med de båda anbudsgivarna) tillsammans välja leverantör.

De två andra upphandlingarna (del 2 & 3) ska nu i dagarna officiellt öppnas och därefter ska varje anbudsgivare inbjudas till presentation och diskussioner med alla byalag.

I övrigt vill vi meddela att en intensiv period nu inleds, där vi kommer att inbjuda till träffar och “workshops” i kommunens alla vrår. Vi hoppas även att ni tar initiativ att höra av er med intresseanmälan och betalar in 200 kronor (medlemsavgift 100 kr/år t.o.m. 2015 och engångsinsats insats) vilket INTE ÄR EN BINDANDE ANMÄLAN utan endast används för att täcka de utgifter föreningarna har under hela förundersökningsfasen.

I de kommande mötena kommer vi att koncentrera oss på ekonomin – kostnader och finansiering!

Håll i er, nu kör vi i högt tempo, missa inte att hoppa på tågen nu!

 

Styrelserna i MSB & Nordanstigs byafiberföreningar.

/gm. Olle Englundh