Nyhetsbrev Hassela

Grattis Hassela som nu är på banan!

Det är med stor glädje och tillfredställelse jag skriver dessa rader.

Söndag 7 juni 2015 samlades ett gäng Hasselabor som i sin intresseanmälan angivit intresse av att medverka i styrelsen och/eller administration. Vi började med att visa filmen om byggstarten i MSB-området.

Undertecknad var moderator till detta möte.


Byafiberprojektens framtid

Först ut var Ulf Sundblad som informerade de närvarande om Jordbruksverkets direktiv samt ”Hela Sverige ska leva” (där Ulf sitter med i den regionala styrelsen) och deras engagemang i byafiberprojekt och bl.a. initiativet till att starta upp en riksorganisation för byafiberprojekt. Det är ett kvitto på att vi och 1000-talet andra byalag är på rätt väg. Men det behövs mer pengar och en omfördelning av de 3.25 miljarderna som nu är allokerade (för hela Sveriges glesbygd). Ulf informerade även om det statliga Byanätforum (Där våra delprojekt är medlemmar).

Vad säger marknaden och politiken om byalagskonceptet?

Vi inledde med Radio Gävleborgs intervju i höstas med fiberstadens ordförande Björn Eriksson och undertecknad där Björn förklarar att de inte kan bygga i glesbygden, det blir för dyrt och det finns inte tillräckligt med pengar.

Tor Tolander tog upp kommunens tidigare målsättning om 60% utbyggnad till 2016, men kunde konstatera att utbyggnaden inte har kunnat genomföras i den takt man från början tänkt och instämmer i Björns uttalande att det måste till andra lösningar för att regeringens uppsatta mål (90% fiber till 2020) inte kommer att uppfyllas utan byalagens insatser.

Vi hoppas nu att Nordanstigs kommun och Byafiberprojektet ska kunna skriva ett samarbetsavtal enligt riktlinjerna att små kommuner ska ta vara på civilsamhällets kompetens till allas nytta. Sveriges största byafiberprojekt är utan tvekan ett lysande exempel på detta.¨


Varför fibernät och vad erbjuder Zitius som KO?

Tony Åkerström ordförande i Jättendals Byafiber är sedan april i år anställd på Zitius med ansvar för hela Norrland!!! En tillgång för projektet. Tony redogjorde för vad Zitius erbjuder vilket sammanfattas kort i att MSB/Nordanstig byafiberprojekt får det bästa tjänsteutbudet Sverige idag kan erbjuda, där abonnenten själv via en web-portal själv kan välja och koppla in önskade tjänster från menyn, med omedelbar inkoppling och framtida ändringar. T.o.m. urkoppling om man som exempel har ett fritidshus och bara betalar den tid man vistas där.

Det bästa för kommunerna (Nordanstig och Sundsvall) är att de inte behöver betala ett öre och inte behöver gå i borgen får oss. Zitius levererar all elektrisk utrustning och betalar byalagen hyra för att använda vårt nät. Det är möjligt för kommunerna att koppla in sig på våra modernare servrar, vilket sparar mycket pengar som skulle kunna användas till annat t.ex. skolor och äldrevård.   


Vi sammanfattade mötet

Vi kunde glädjande konstatera att Hassela nu har en ny ”het” interimsstyrelse fram till första årsmöte. Nu kan arbetet återupptas!

Tack P-A för att du orkat hålla ut tills vi fått en fungerande styrelse. Nu kan du äntligen gå tillbaka till kassörssysslan!

Hasselas interimsstyrelse
  • Ordförande Tor Tolander
  • Sekreterare Margareta Sjögren
  • Kassör P-A Sjögren


Ledamöter som kommer att få olika uppdrag i ”föreningens tjänst”:

  • Agneta Tinglöf
  • Alvar Tjernell
  • Göran Åslin

Speciell grupp för Malung–området

  • Hans Wikberg 
  • Susanne Lindblom
  • Andreas Axelsson

 

 

Härligt och välkommen tillbaka!
Olle Englundh
Fiberlots och ordf MSB / Nordanstig byafiberprojekts styrgrupp