Information som skickades via mail till alla beställare av fiberanslutning i Gnarp samt Gnarps landsbygd 2019-02-18

 Vi hör av oss till dig som väntar på en fiberanslutning.

Fiberprojektet i ditt område har för närvarande avstannat då vår entreprenör Jämtfiber har gått i konkurs. Vi har i dagsläget ingen information om hur förvaltaren kommer att hantera Jämtfibers pågående åtaganden.

Vi tycker det är jättetråkigt och framförallt för att det berör våra kunder.

Just nu följer vi utvecklingen, inväntar mer information från konkursförvaltaren och ber att få återkomma till berörda kunder så snart vi har mer information att delge.

Har du ytterligare frågor och funderingar, välkommen att kontakta våra fiberrådgivare på 020 - 11  85 00.

Hälsningar

Zitius

 Uppdatering 2019-02-27:

Telia-Zitius Byggledning meddelar att arbetet med att tillsätta ny entreprenör för fortsatt arbete och slutförande av Gnarps områden pågår.

Hänsyn här tas speciellt för att området är stödfinansierat via Länsstyrelsen/Jordbruksverket och en förenklad upphandling får då inte göras.

Dialog med anbudsgivare från huvudupphandlingen sker i nuläget.

Så snart beslut om nya entreprenaden är klart så informeras kunderna via mail samt här på hemsidan.

Med vänlig hälsning: Tony Åkerström