Fibermöte! Strömshall kl.18.00 Måndag den 2/10.

Hej alla, nu har vi klart med lokal för Strömsbruk.

Vi kommer att vara på Strömshall.

Daniel från Stamnäs entreprenad kommer gå igenom projektets start och genomförande.

Det är centrala Strömsbruk med omnejd som berörs av detta möte men fler möten kommer att följa.

Alla är välkomna och vi ser positivt fram mot denna efterlängtade byggstart.


Vi ses på Strömshall kl.18.00 nu på Måndag den 2/10.


Mvh. Jörgen och Tony

Nordanstigs Byafiber.