Fiberuppdatering 2017-09-18

Hej alla, efter lång väntetid kommer här en uppdatering inför flera grävstarter i Byafibers områden.

Nedan är all information som vi själva till dags datum har fått men mer kommer nu att följa då löpande progress skall komma direkt från utförande entreprenad.

 

Byggstart Harmånger (Stamnäs Entreprenad Hudiksvall):

Här kommer projektet att starta i Strömsbruk.

Det väntas i dagarna in vilken eller vilka geografiska platser den andre entreprenören kommer att starta från.(KringData Dalarna)

Trafikverkets tillstånd för dess vägar är inte klart och fram tills det är klart grävs det på övriga vägar (vägföreningar).

 

Byggstart Jättendal (Stamnäs Entreprenad Hudiksvall):

 

Här kommer projektet att starta i de centrala delarna på vägförenings vägar eftersom tillstånd från Trafikverket inte är klart. 

(Entreprenören får ansöka om detta först när detaljplan blivit klar).

Exempel på vägar där arbetet kan påbörjas i centrala Jättendal är Gammelvägen och Åvägen.

Detta för att utnyttja grävhösten så mycket som möjligt tills Trafikverkets tillstånd blir klart.

Punkt info från Stamnäs entreprenad idag som gäller både Strömsbruk och Jättendal:

 

* Tidplan är klar.

* Möte med kommunen är bokat (några kortare vägavsnitt är kommunens och då krävs tillstånd därifrån)

* Arbetsmiljöplan är klar

* Miljöplan är klar

 

Nästkommande punkter:

* Uppstartsmöte Strömsbruk - Stamnäs, Skanova, Fiberförening, Markägare och Vägföreningar samt alla övriga som vill komma och lyssna.

* Uppstartsmöte Jättendal - Stamnäs, Skanova, Fiberförening, Markägare och Vägföreningar samt alla övriga som vill komma och lyssna.

Datum för bägge ovan möten skall beslutas i morgon tisdag kväll 19/9 då Stamnäs besöker Jättendal. Vi lägger ut datum/tid/plats så snart det är bestämt.

Vid tangentbordet, Jörgen Sundvall och Tony Åkerström - Jättendal.