Information från Zitius-Telia 170505

Entreprenörernas arbete går vidare och under den gångna veckan har sammankoppling mellan Skanovas personal samt entreprenörerna etablerats.

Planerade transportsträckor och befintlig kanalisation pusslas samman för smartaste lösning på alla våra områden.

Lokala infoträffar "fiberfika" ska genomföras men vi har inte fått datumen för dessa än.

Kort info denna vecka men vi återkommer med mer så fort vi får den. (Senast nästa fredag).

 

Trevlig helg!

Nordanstig Byafiber genom Tony