Information från Zitius-Telia 170428: Harmånger, Högen, Jättendal och Gnarp

Information från Zitius-Telia 170428:

  • Zitius meddelar att upphandlingen av entreprenad i det närmsta är klar.
  • Avtal med utförare ska tecknas efter helgen.
  • Det kommer att bli en huvudentreprenör för Harmånger/Högen/Jättendal samt en huvudentreprenör för Gnarp.
  • Detaljprojekteringen är i full gång och grävstarten väntas så snart denna är klar samt att tillstånden beviljats.
  • Samförläggning med flertalet aktörer (bl.a Vattenfall och E:on) är etablerad och kommer påskynda projektet.
  • Fiberfika på de olika orterna är utlovad med information från entreprenörer, tjänsteleverantörer och Byafiber såklart!

Mer info följer nästa fredag.

Trevlig Helg!

// Byafiber genom Tony Åkerström