Byafiberprojektet fortskrider – här kommer senaste nytt

På begäran från Byafiber har vi nu fått information från Zitius/Telia rörande projektets fortskridande:

Zitius/Telia vill sända ursäkter över att informationen i projektet varit mycket bristfällig under lång tid, det ska nu med krafttag åtgärdas.

Fibertillalla-kartan är under ombearbetning och felaktigheter håller på att rättas till. Alla redan gjorda beställningar finns i systemet och snart är allt uppdaterat.

Upphandlingen av entreprenad har slutdatum mitten av April. Efter utvärdering och val av entreprenör kommer lokala bygg uppstarts möten att hållas.

Före byggstart måste detaljprojektering av områdena slutföras.

I takt med detta kommer markägaravtalen att kunna undertecknas, som möjliggör grävstarten.

Lokala möten där detta hanteras sker via utskick och annonsering i god tid via alla våra kanaler.

Zitius/Telia har meddelat oss att veckovisa uppdateringar i projektet kommer att redovisas, vi inom byafiber vidarebefordrar denna information via alla våra kanaler till er, FB,Hemsida,email.

Från Zitius/Telia kommer också information via Nordanstigarn och direktutskick att ske.

Kommunikationsansvarig för projektet från Zitius/Telia kommer från och med i vår att finnas tillgänglig på vår facebook grupp för frågor och svar.


Övrig information som vi vill framföra:

Zitius/Telia erbjuder Bergsjö Centralort ett motsvarande erbjudande som Byafiber har.

Detta ska inte blandas ihop med byafibers arbete och är något som Zitius/Telia helt själva har valt att göra.


I andra halvan av April är vi lovad ytterligare information om projektet från Zitius/Telia.

Vår uppgift inom Byafiber är hädanefter att agera som länk mellan Er och projektägaren.

Trevliga vårhälsningar från era lokala Byafiber föreningar och Zitius/Telia.