Älgereds ByaFiber & IP-Only

Vid årsstämman valde medlemmarna för Älgereds ByaFiber att anta erbjudandet från IP-Only/ByNet som får i uppdrag att påbörja arbetet att bygga fibernät inom området.

Intresserade inom Älgereds ByaFibers område får en "Anmälan för anslutning" i brevlådan. Håll ögonen öppna efter den och fyll i och returnera så snart det är möjligt.

Tillräckligt många behöver skicka in anmälan för att det skall bli av, så din medverkan är viktig. Se över alternativen och möjligheten att betala av som passar dig och din ekonomi.