STATUS OCH UTSKICK FRÅN ZITIUS

STATUS OCH UTSKICK FRÅN ZITIUS:

Nyhetsbrev från Zitius

På gång just nu
Information till Nordanstigs Fiberföreningar

Vi vill med denna information göra dig uppmärksam på att vi ser ljust på att kunna fiberansluta Nordanstigs landsbygd, tillsammans i Nordanstig har vi över 1 400 tecknade avtal.

Vi hade en önskan om att påbörja byggnationen under hösten 2016 men då beslut om bidragsmedel från Länsstyrelsen dröjer kommer byggstart skjutas till våren/sommaren 2017.
Vi jobbar nu med upphandling av totalentreprenad till samtliga fastigheter i de berörda områdena och kommer att starta byggnationen runt de telestationer där det finns ett stort intresse för fiber (anslutningsavtal). 

För att möjliggöra utbyggnad i samtliga områden fortsätter vi arbetet med att ta in fler anslutningsavtal, prata gärna med dina grannar.

Du kan se status för ditt område på www.fibertillalla.se. Har du andra frågor är du välkommen att kontakta oss Telefon: 031-755 77 00 E-post: landsbygd@zitius.com

Vi på Zitius önskar dig en God Jul och ett Gott Nytt år. 

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete! 
Med vänliga hälsningar

Zitius