Jättendal Byafiber - Hej alla Jättendals plus delar av Högens Byafiber medlemmar!

Vi vill här från Jättendals byafiber informera om att vi nu är i absoluta slutfasen av projektering och kostnadsberäkning på hela projektet.

Vi räknar med att kalla till möte under Februari månad och där informera om exakta priser och tjänster samt tid till start av grävning och ungefärligt datum på slutförande. Anslutningsavtal kommer då att finnas klara på plats.

Gällande uppdelningen av Högen-området så kommer inom kort information på hemsidan att finnas, dvs om ni som Högen-medlemmar tillhör Jättendals eller Harmångers Byafiber förening.

Styrelsemöte Jättendal inom kort, vi kallar.
Trevlig Söndag alla!