Information från Gnarps Byafiber

Här kommer äntligen en lite information från Gnarps Byafiber.

Trots den totala tystnaden från oss via mail och på sociala medier har vi jobbat stenhårt för att nå vårt mål. Och vad är då vårt mål?

Målet för Gnarps Byafiber är, och kommer alltid att vara, att erbjuda alla fastigheter inom Gnarps Socken, en uppgradering från kopparbaserad till fiberbaserad anslutning. Enkelt förklarat innebär det att vi byter ut den gamla telefonkabeln till en fiberkabel med alla dess fördelar.

Varför vi vill göra det är nu ganska enkelt att förklara då det fasta kopparbaserade nätet i bl.a. Årskogen, Norrfjärden och Sörfjärden nu fått ett slutdatum. Detta är bara starten på nedmonteringen av telenätet (inkl ADSL) som kommer att ske inom hela Gnarp.
Detta är något vi visste skulle komma och var en stor anledning att Byafiberföreningen startades.

När vi startade Gnarps Byafiber var målet att ha Jordbruksverkets stöd för bredbandsutbyggnad som bas som utgångspunkt för nätbyggnaden.
Vi har nu under det senaste året haft den otacksamma uppgiften att förutse Jordbruksverkets olika ändringar i kravspecifikationen för att uppfylla så många kriterier i stödprocessen som möjligt. Tyvärr har detta har visat sig att det bara har inverkat menligt på vår ambition att innefatta hela Gnarp, inklusive tätort, i vår ansökan.
Trots detta strävar vi mot vårt initiala mål. Alla fastigheter inom Gnarp ska erbjudas fiber!

I ramen av det LOI (samarbetsavtal) med ElTel har vi beställt en projektering av ett fibernät i vårt område. Målet med denna projektering är att under februari kunna presentera en total kostnadsbild samt vad en anslutning kostar. Kostnaden per hushåll kommer att minska med antalet anslutningar dvs desto fler vi blir ju billigare blir det. Och det blir definitivt inte billigare att ansluta sig senare!

Sedan tidigare har vi tecknat avtal med Zitius som vår kommunikationsoperatör vilket innebär att vi kommer att erbjuda Sveriges bredaste tjänsteutbud inom Gnarps Byafiber.

Allt detta kommer vi att paketera i en snygg finansieringslösning där alla hushåll i Gnarp har möjlighet att få tillgång till alla de nya tjänsterna som detta innebär.

Summering:
Vi fortsätter jobba stenhårt för att kunna erbjuda hela Gnarp, inklusive hela tätorten, ett heltäckande, fiberbaserat nät - med Sveriges bäste tjänsteutbud. Under februari månad kommer mer info.

God jul och Gott Nytt år

Henrik Hübenette
Ordf Gnarps Byafiber