Fiberframgång i Jättendal

Hej Jättendals (med omnejd) fiber intressenter!

Här kommer en uppdatering på vart projektet befinner sig just nu:

Med anledning av den för Nordanstig stora andelen kopparnedläggning redan 2016 har nu samförläggningsplan mellan  Telia-SkanovaAccess samt Nordanstig Byafiber påbörjats.

 - Vi kommer vinna fördelar i den samförläggning som skall ske (både för mobila nätets förbättring samt i förläggningen av fiberaccess nätet.

Prioriterade områden i planeringen utgörs i och med planerad kopparnedläggning. (ex. Hårte, Mellanfjärden etc.)

Detaljplaneringen över vårt område är i det närmaste klar, material och schaktpriser är kalkylerade och klara.

Vår systemleverantör Eltel står redo att påbörja projektet.

Vår samarbetspartner Hexatronic har gjort ett kanonjobb på material med nya smarta lösningar.

Vår finansiär Telia Finans har nyckelfärdigt koncept åt oss.

Vår kommunikationsoperatör Zitius kopplar allt ovan samman och tänder sedan fibern allt eftersom område efter område blir anslutet.

 

Vad skall vi tillsammans göra nu?

 

 - Träffas och gemensamt ta ett beslut på hur vi vill gå vidare i projektet gällande ”Äga eller Sälja”

(Tydlig förklaring från styrelsen i skillnaderna mellan de båda kommer att redogöras).

- Priser och ungefärlig leveranstid på nyckelfärdig lösning av fibern kommer att delges för båda alternativen ovan.

- Efter att beslut har fattats genom omröstning kan regelrätta anslutningsavtal tecknas av samtliga medlemmar som önskar fiber till sin fastighet.

- När vi fått in tillräckligt antal signerade avtal från medlemmarna (naturligtvis helst av alla) så fortskrider vårt arbete.

Så snart vi har de sista pusselbitarna på plats så kallar vi till möte i Jättendal. Håll utkik inom kort och SPRID denna information!

 

Med vänlig hälsning:

Jättendals Byafiberförening

i samarbete med:

  • TeliaSonera
  • Skanova Access
  • Eltel Networks
  • Hexatronic
  • Zitius Service Delivery