Information från Jättendals Byafiber Förening till samtliga medlemmar och blivande medlemmar

Mycket har hänt de senaste månaderna/veckorna och många ideella timmar har lagts ner. 
Här kommer i all hast en punktlista på var vi står just nu:
 

 • Stödansökan till Jordbruksverket (JBV) är klar då den sista pusselbiten (material budgetering) har inkommit.
   
 • Ett större antal hushåll från Högens Byafiber ansluter till Jättendal Byafiber då Högen lägger ner pga ej uppnådda totaler (då bl.a Kittesjön faller bort till Kommunfiber). Områdena som nu ingår i vår förening är Västra Trösten, Östra Trösten, Ungrik, Bredåker och Östra Kyrkbyn.

  Detta är bara positivt för Jättendal och kommer att hjälpa vår budget. Älgered och Harmånger tar också in delar av Högens medlemmar i sina föreningar.
   
 •  Budget för hela projektet ser ut att gå ihop oavsett om vi väljer vägen ”Äga” eller vägen ”Sälja”.

 
Enkel förklaring av dessa två vägar vi måste välja mellan:

 
ÄGA:
Vi bygger vårt nät när JBV godkänner vår ansökan. Vi kan sedan äga/förvalta vårt nät och efter 5 år sälja eller överlåta vårt fibernät.

Fördelar:
 
60% av byggkostnaden lämnas som stöd till föreningen för hushåll inom det PTS kallar för glesbygd. (Se karta på http://bredbandskartan.pts.se/)

Vi äger nätet och kan efter 5 år sälja detta och ”få tillbaka” en del av investeringen.
Vi kan ingå avtal med Kommunen om att få använda befintlig kapacitet i nedgrävd kanalisation och fiber på platser där detta finns. (Kommunen vill då överta vårt nät efter avtalsperioden, 5 år)
 
Nackdelar: 
 
Inget stöd lämnas för det som PTS kallar för Tätort (En stor andel i centrala Jättendal bl.a)
Se markerat område på http://bredbandskartan.pts.se/ välj ansökningskartan och sök på Jättendal.

Att äga nätet betyder att vi också skall förvalta det passiva nätet och upphandla drift & underhållsavtal för detta.

Vi kan inte börja bygga förrens JBV ger oss ”klartecken”, vilket vi inte vet när det blir då de nu har stoppat handläggningen på obestämd tid. 
 

SÄLJA:
Vi bygger vårt nät om/när en majoritet bland medlemmarna har röstat för vägen ”Sälja”, grävning börjar då inom några veckor.
Vi överlåter vårt nät till den nye ägaren i samma stund som det är helt färdigbyggt.
Två större intressenter finns idag som köpare till vårt nät. (Vi får i nuläget inte skriva ut vilka dessa är).

Fördelar:
Ingen väntan på JBV-direktiv och regelverk. Grävstart inom några veckor.
Vi säljer nätet direkt och får betalt per Hushåll, Fritidshus, Tomt (blivande hushåll/fritidshus).
Hela ansvaret drift och underhåll med inställelsetid vid eventuellt fel hamnar då på den nye ägaren.
 
Nackdelar:
 
Allt samarbete med Kommun/Fiberstaden och tillgång till eventuell nedgrävd kapacitet faller. (Då vi ämnar sälja nätet till direkt konkurrent).
 

SLUTSATS:  
Det har varit en lång och krokig väg i över 1,5 års tid för vår Fiberförening.
Men vi har nu äntligen alla viktiga kort på bordet och det är dags att presentera detta för er medlemmar!

Vi kommer inom kort kalla alla medlemmar till möte för att djupare berätta om ovan vägval och i förlängningen även komma till ett beslut.

Naturligtvis kommer pris per fastighet att delges er alla på detta möte, samt de finansieringsalternativ som vi förhandlat fram.


TELIAS AVVECKLING AV KOPPAR OCH STATIONER KOMMER ATT PÅVERKA 1020 ABONNENTER I NORDANSTIG 2016
Då det i dagarna har släppts listor från Telia rörande vilka stationer som 2016 kommer läggas ner (all koppar för telefoni/ADSL) och attndet i allra högsta grad gäller stora delar av Nordanstig så är det viktigt att vi nu kommer vidare tillsammans. 

Vi bifogar här den av Telia nyligen offentliggjorda listan (för er som inte redan har läst den på annan plats): http://www.telia.se/privat/aktuellt/2015/Oktober/overgangen-till-framtidens-nat-fortsatter
 

Nordanstig - 1020 kunder påverkas av Telias avveckling

 • Annsjön
 • Fiskvik
 • Fågelharn
 • Gnarps masugn
 • Gränsfors Haddäng
 • Hårte
 • Hånick
 • Knoppe
 • Kittesjön
 • Lönnångersfjärden
 • Mellanfjärden
 • Malungsjön
 • Svedbro
 • Sänningstjärn
 • Vattlångsdalen
 • Vattrångsby
 • Åsnorrbodarna
 • Årskogen
 • Ässjöland

 
 
Nordanstig Byafiber kommer att stå redo
med rätt teknik, rätt tjänster, till rätt pris för våra medlemmar. Detta för att ingen skall behöva stå utan fast kommunikation i hushållet eller fritidshuset pga nedläggning av kopparnätet. Har du inte anmält dig tidigare så är det absolut dags att så göra nu.


 
 För Jättendals Byafiber förening,
Tony Åkerström