Filtering by: Älgereds Byafiber

Informationsträff för markägare
Oct
5
5:30 PM17:30

Informationsträff för markägare

Det är av största vikt att färdigställa markupplåtelse avtal för den planerade sträckan så att vi kan nå samtliga kunder och önskad grävstart. IP-Only finns på plats för att informera om bredbands utbyggnaden i området och besvarar självklart dina frågor.

Om du som markägare ej erhållit markupplåtelse avtal kommer avtalen finnas på plats.

IP-Only bjuder på fika.

View Event →
Årsmöte - Älgereds ByaFiber Ekonomisk Förening (kl.18:30)
Mar
16
6:30 PM18:30

Årsmöte - Älgereds ByaFiber Ekonomisk Förening (kl.18:30)

Bergsjögården Onsdagen den 16 mars klockan 18:30
Sedvanliga årsmötesförhandlingar samt beslut om byggnation.

Varmt välkommen önskar styrelsen
Älgereds ByaFiber Ekonomisk Förening


Dela med dig av informationen om årsmötesdatum och kommande utskick till grannar och bekanta, speciellt till de som inte har tillgång till e-post.
Se mer information med jämförelser mellan alternativen. (Uppdaterad länk)
Boka in datumet för årsmötet, eftersom din röst är viktig för vilket alternativ som väljs. Ta med dig så många grannar som möjligt eller underskriven fullmakt för att kunna representera annan persons fastighet vid årsmötet.

View Event →
Jan
8
6:00 PM18:00

Medlemsmöte - Älgereds ByaFiber Ekonomisk Förening (kl.18:00)

Kostnaden för att följa med in i framtiden kommer att delges dig som medlem.
Vidare kommer information om status i projektet.

Vi hoppas på god uppslutning och att få se dig på medlemsmötet!

God Jul & Gott Nytt År
önskar
Älgereds ByaFiber Ekonomisk Förening

__
Prata med grannar och bekanta om vad fiber innebär, speciellt de som inte har e-post eller tillgång till internet.
Se kartan på nätet med ändringar av fiberdragning, nyanmälda och synpunkter som skickats in.
Meddela dina synpunkter på fiberdragning, ändringar, adressändringar, ändrade ägarförhållanden etc. på algered@nordanstigbyafiber.se.

View Event →