Back to All Events

Styrelsemöte - Älgeres ByaFiber Ekonomisk Förening (kl.18)

  • Anders Sköldunger Vade 155 Bergsjö Sverige (map)
  • Beställningar - fortsatta kontakter och möjligheter
  • Klartecken för nästa steg - vårt gemensamma arbete
  • Markavtal - rita ut, markera, tillfråga och bocka av