Back to All Events

Styrelsemöte - Älgered ByaFiber Ekonomisk Förening (kl.18)

  • Stefan östlund Fiskvik 320 Bergsjö Sweden (map)

De två veckornas förlängning av beställningsperioden
Signering av Markavtal (Stefan)
Skyltarna till våra hus (Stefan)
Mätutrustning (Leif)