Back to All Events

Styrelsmöte - Älgereds ByaFiber Ekonomisk Förening (kl.18)

  • Leif Schavon Fiskvik 114 Bergsjö Sweden (map)

Insats att aktivera kvarvarande att ta ställning i frågan istället för att skjuta den framför sig
Takten på inkommande beställningar, vore bra om vi blir klar före utsatt slutdatum
Varje dag vi kan korta ner denna fas kan ge fler "Kalle Anka" till jul.
Skaffa instrument för att mäta in elledningar på tomt?
Fem stycken "extra" i området som beställt
Oklarheter och funderingar
Övriga frågor