Back to All Events

Jättendal & Högen - Informationsmöte & Fiberbeställning

  • GT-Gården 8 Skolvägen Jättendal, Gävleborgs län, 820 76 Sweden (map)

Idag har vi äntligen äran att inbjuda er till FIBERMÖTE för information och beställningsrutiner gällande Fiberbyggnationen som skall starta. Vi kommer bland annat att redogöra för:

  • Pris
  • Finansiering
  • Byggstart
  • Tjänsteutbud
  • Kollektivavtal
  • Hur man beställer/när man senast beställer
  • samt naturligtvis svara på alla övriga frågor som uppkommer!

Anslutningsavtal kommer att finnas på mötesplatserna för er som vill göra klart med detta på direkten.

OBS! Till dessa möten BJUDER VI IN ALLA fastighetsägare i ovan byar, medlemmar eller icke medlemmar, glesbygd så som tätort

– För nu ger vi ALLA möjliget att ansluta till det nya fibernätet!

Jättendal+ Högen: Datum: 9/4, Tid: 12.00, GT-Gården i Jättendal

Väl mött och riktigt vårvarma fiberhälsningar från:
Tony Åkerström – Jättendal + Högen Byafiber