Back to All Events

Styrelsemöte - Älgereds ByaFiber Ekonomisk Förening (kl.18)

  • Erica Norling Älgered 315 820 70 Bergsjö Sweden (map)

Fortsatta arbetet
Informera om avtal och anmälan som skickas ut av IP-Only brevledes
Organisering av arbetet med markavtal, praktisk hantering