Back to All Events

Styrelsemöte - Älgereds ByaFiber Ekonomisk Förening (kl.18:30)

  • Anders Sköldunger Vade 155, 820 70 Bergsjö Bergsjö Sweden (map)
  • Sammanställning av jämförelser mellan leverantörer
  • Utskick till medlemmar
  • Annonsering
  • Årsmötet
  • Övrigt

Varmt välkommen