Back to All Events

Medlemsmöte - Älgereds ByaFiber Ekonomisk Förening (kl.18)

  • Bergsjögården Södra vägen 4, 820 70 Bergsjö Bergsjö Sweden (map)

Ställ frågor till IP Only/ByNet om vad de kan erbjuda för att du skall fiber till din fastighet.

Vi hoppas på god uppslutning och att få se dig på medlemsmötet!