Back to All Events

Medlemsmöte - Älgereds ByaFiber Ekonomisk Förening (kl.18:00)

  • Bergsjögården Södra Vägen 4, 820 70 Bergsjö Bergsjö Sweden (map)

Kostnaden för att följa med in i framtiden kommer att delges dig som medlem.
Vidare kommer information om status i projektet.

Vi hoppas på god uppslutning och att få se dig på medlemsmötet!

God Jul & Gott Nytt År
önskar
Älgereds ByaFiber Ekonomisk Förening

__
Prata med grannar och bekanta om vad fiber innebär, speciellt de som inte har e-post eller tillgång till internet.
Se kartan på nätet med ändringar av fiberdragning, nyanmälda och synpunkter som skickats in.
Meddela dina synpunkter på fiberdragning, ändringar, adressändringar, ändrade ägarförhållanden etc. på algered@nordanstigbyafiber.se.