Back to All Events

Styrelsemöte - Älgereds ByaFiber Ekonomisk Förening (kl.18:30)

  • Stefan Östlund Fiskvik Bergsjö Sweden (map)
  • Förberedelser inför Medlemsmöte 8/1 2016
  • Presentationsmaterial
  • Kostnadskalkyl
  • Ansökan
  • Jordbruksverket
  • Mötet med kommunen om kopparkabeln som tas bort
  • Facebook
  • Utskick till medlemmar

Du är välkommen att delta vid styrelsemötet!