Back to All Events

Medlemsmöte - Älgereds ByaFiber Ekonomisk Förening (kl.18:00)

  • Bergsjögården Södra Vägen 4, 820 70 Bergsjö Bergsjö Sweden (map)

Ställ frågor till Skanova/ElTel/Zitius om vad de kan erbjuda för att du skall fiber till din fastighet.

Vi hoppas på god uppslutning och att få se dig på medlemsmötet!