Back to All Events

Styrelsemöte - Älgereds ByaFiber Ekonomisk Förening (kl.18:30)

  • Anders Sköldunger Vade 155 Bergsjö Sweden (map)
  • Brevutskick med karta och information till hushåll
  • e-brev för utskick veckovis med kort information
  • Intresseanmälningar & underskrifter
  • Ansökan Jordbruksverket
  • Utplacering av banderoll (Turnéplan)

Välkommen på styrelsemötet, även du som inte är styrelsemedlem
Observera ändrad tid!