Back to All Events

Årsmöte - Älgered ByaFiberFörening (kl.17:00)

  • Föreningen Bergsjögården Södra vägen 4 Bergsjö Sweden (map)

Klockan 17:00 den 17:e maj hålls det första årsmötet i Älgereds ByaFiberFöreningBergsjögården.
Vi ger en kortare information om hur arbetet fortskrider nu och framåt och svarar på eventuella frågor. Mötet avslutas med att föreningen bjuder på kaffe.

Interrimsstyrelsen har tagit fram förslag på personer till samtliga styrelseplatser men tar tacksamt emot ytterligare nomineringar till styrelse och valberedning samt skrivelser och motioner som du kan lämna till mailadress: algered@nordanstigbyafiber.se eller till
Ordförande Stefan Östlund på telefon 070-665 98 80
senast den 10:e maj 2015

Varmt välkommen!