Back to All Events

Styrelsemöte - Älgereds ByaFiberFörening (kl17:00)

  • Stefan Östlund Fiskvik 318 Bergsjö Sweden (map)
  • Styrelsesammansättning
  • Projektorganisation - funktioner - personer
  • Befattningsbeskrivningar
  • Ansökan i detalj