Back to All Events

Styrelsemöte - Älgereds ByaFiberFörening (kl.17:00)

 • Anna-Karin Widmark Hulte 15 Bergsjö Sweden (map)
 • Intresseanmälningar
 • Bidragsansökan till Jordbruksverket
 • Rapport från
  • Uppstartsträff
  • Grävpool
   • Centralt
   • Lokalt
  • Kontakt med Vägföreningar
 • Förberedelser inför Årsstämma