Back to All Events

Årsmöte för MSB byafibers medlemmar

MSB Byafiberförenings interimstyrelse bjuder härmed in alla medlemmar till ett första årsmöte den 21 April 2015 Kl. 19.00 på Majskansen.
Skrivelser och motioner lämnas till mailadress: msb.byafiber@gmail.com eller till
Ordförande Thomas Vestman: 070-315 16 81
Senast den: 31 Mars 2015
Då vi är en interimstyrelse så finns ingen valberedning.
Vi tar tacksamt emot nomineringar till styrelsemedlemmar och valberedning. Detta kan lämnas till mailadress: msb.byafiber@gmail.com eller till
Ordförande Thomas Vestman: 070-315 16 81
Senast den: 31 Mars 2015
Mötet avslutas med att föreningen bjuder på kaffe. Vi kommer att hålla en kortare information om hur arbetet fortskrider nu och framåt.
Vi kommer att försöka svara på eventuella frågor.
Varmt välkomna alla medlemmar!