Back to All Events

Uppstartsträff - Älgereds ByaFiberFörening (kl.17:00)

 • Föreningen Bergsjögården, Lilla salen 4 Södra Vägen Bergsjö, Gävleborgs län, 82070 Sweden (map)

Bergsjögårdens Lilla Sal (se länk med karta)
Punkter att behandla

 • Styrelsesammansättning
  • Utökning av kunskap, kompetens och tid
  • Vad har gjorts och vad behöver göras
 • Projektgrupp
  • Samarbeta för att ta ett samlat grepp
  • Strukturera upp arbetet
  • Fördela arbetsuppgifter
  • Planera olika delar av arbetet
  • Rätt sak i rätt tid
  • Berätta vad som planeras, hur och varför
 • Grävpool
  • Se över och förbättra planerad dragning
  • Dubbelkolla kartor, linjer, dragningar, uppgifter och justera
  • Samlande grupp för de som skall utföra grävning
  • Planera för grävning