Back to All Events

Styrelsemöte MSB och Projektgruppmöte

Styrelsen har möte samtidigt som projektgruppen har ett möte för sig.

Efter detta har vi ett gemensamt möte där vi går igenom Att-göra-lista och gör en avstämning med varandra.