Back to All Events

Styrelsemöte - Älgereds ByaFiberFörening (kl.18:30)

 • Anders Sköldunger Vade 155 Bergsjö Sweden (map)
 • Senaste nytt från SG-mötet (StyrGrupp-mötet)
 • Intresseanmälningar (85%)
 • Ansökningar
 • Utskick inför årsmötet
 • Förberedelser inför årsmötet       
          Styrelsemedlemmar
          Planeringsgrupp
          etc.