Back to All Events

Styrelsemöte - Älgereds ByaFiberFörening

 • Stefan Östlund Fiskvik 318 Bergsjö Sweden (map)
 • Senaste nytt från SG-mötet (StyrGrupp-mötet)
 • Intresseanmälningar (85%)
 • Ansökningar till Jordbruksverket, Tillväxtverket genom Region Gävleborg och PTS.
 • Årsmötesdatum
 • Utskick inför årsmötet, att enskilda husägare föreslår:
  • Styrelsemedlemmar
  • Planeringsgrupp
  • etc.

Kom gärna med förslag till årsmötesdatum och delta på styrelsemötet.