Back to All Events

Styrelsemöte - Älgereds ByaFiberFörening

  • Stefan Östlund Fiskvik 318 820 70 Bergsjö Sweden (map)
  • Ansökan och antalet intresseanmälningar
  • ElTels beräkning av antalet fastboende
  • Ansökan på jordbruksverket
  • Projektbeskrivning i ansökan

Du är välkommen på vårt styrelsemöte och kan där ta del av aktuell information och ställa frågor.