Back to All Events

Styrelsemöte - Älgereds ByaFiber Ekonomisk Förening (kl.18:30)

  • Carolin Melin Bjåsta 257 820 70 Bergsjö Sweden (map)
  • Samråd med kommunen
  • Bidragsansökan Jordbruksverket
  • Styrgruppen
  • Fiberdragning

Välkommen på styrelsemötet!