Back to All Events

Styrelsemöte - Älgereds ByaFiber Ekonomisk Förening (kl.18:30)

  • Anders Sköldunger Vade 155 Bergsjö Sweden (map)
  • Möte med kommunen och Fiberstaden
  • Avtal
  • Medlemsmöte