Back to All Events

Styrelsemöte - Älgereds ByaFiber Ekonomisk Förening (kl.18:30)

  • Stefan Östlund Fiskvik 318 Bergsjö Sweden (map)
  • Status ansökan Jordbruksverket
  • Avtal och samförläggning
  • Intresseanmälningar

Varmt välkommen på styrelsemötet!