Back to All Events

Styrelsemöte - Älgereds ByaFiber Ekonomisk Förening (kl.18:30)

  • Leif Schavon Fiskvik 114 Bergsjö Sweden (map)
  • Från gemensamt möte Nordanstigsbyafiber på brandstationen i Jättendal
  • Intresseanmälningar
  • Utse personer att räkna på olika alternativ

Varmt välkommen!
Även du som inte är med i styrelsen är välkommen att delta

OBS!! Nytt datum!