Back to All Events

Styrelsemöte - Älgereds ByaFiberFörening

  • Stefan Östlund Fiskvik 318 Bergsjö SWEDEN (map)
  • Reflektioner från informationsmötet 18/1 - 2015
  • Status för intresseanmälningar
  • Status för ansökningar
  • Anslutningsgrad per by
  • Funktioner i projektgrupp och intresserade
  • Utlovade exempel på handlingar inför ansökan
  • Förberedelser inför StyrGrupps-mötet

Du som intresserad är välkommen att delta på styrelsemötet även om du inte är en del av styrelsen.