Back to All Events

Styreslemöte Älgereds ByaFiberFörening

  • Stefan Östlund Fiskvik 318 820 70 Bergsjö Sverige (map)
  • Intresseanmälningar
  • Bidragsansökan
  • Estimering av schaktmetrar
  • Kommande arbete

Även du som är intresserad är välkommen på styrelsemötet