Back to All Events

Styrelsemöte Älgereds Byafiberförening

  • Anders Sköldunger Vade 155 BERGSJÖ Sverige (map)
  • Intresseanmälningar
  • Bidragsansökan
  • Estimering av schaktmetrar
  • Kommunikationsoperatör
  • Kommande arbete

Även du som är intresserad är välkommen på styrelsemötet