Back to All Events

Styrelsemöte Högen Byafiberförening Söndag 14 december 1830

  • Intresseanmälningarna
  • Bidragsansökan
  • Hur ser det ut med estimering av schaktmetrar
  • Midvinterglöd - hur väl slog det ut?
  • Val av kommunikationsoperatör

Hur går vi vidare?

Frågor från medlemmar?