Maj-Söröje-Bölom Byafiberförening

För att göra det enkelt kommer vi att kalla oss MSB byafiber.
Vi blir ett allt större och större område. Det sträcker sig från E4 i Maj och Veda, vidare mot Torrsjö, Västanå och upp till Ortsjön. Runt  Sörbjörken och Norrbjörken och Hornsjön. Från Hälsingegränsen går det också ett område via Sörböle-Norrböle-Bricka-Bölom och hela vägen ut mot Sörfors. 

Information

Det är ett väldigt stort område med många mil. Många hushåll, en hel del företag och många sommarstugor. Vårt mål i MSB är ju såklart att vi här på landsbygden ska kunna ha tillgång till samma teknik som dom som bor i tätorten.

Detta är ett samarbete med mellan 10 olika byaföreningar i Nordanstig och Sundsvalls kommuner. Vi tillhör 2 olika länsstyrelser.

Varje byaförening är en ekonomisk förening med egna styrelser.

Det  har visat sig att bygga för fiber enligt byaförenings modellen är ett framgångsrikt och ekonomisk sätt att göra det på.

Förutsättningen för detta projekt är givetvis att MSB beviljas bidragsstöd från Jordbruksverket.

Det viktigaste nu är vi alla pratar med varandra och att tillsammans blir starka som byaförening genom att alla gör en intresseanmälan via www.bit.ly/byafiber 

Ju fler vi blir som är med i det här projektet desto billigare anslutningar kommer det att bli.

 


Vårt område omfattar

 • Maj
 • Söröje
 • Bölom

Intresseanmälan & Medlemsavgift

 1. Gör din intresseanmälan för fiber (ej bindande)
 2. Betala din medlemskapsavgift och märk betalningen med namn och fastighetsbeteckning. 

  Bankgiro Maj-Söröje-Bölom
  567-2241

  Medlemsavgifter Maj-Söröje-Bölom
 • 200:- / Hushåll
 • 500:- / Företag

Föreningsstruktur

Styrelse

 • Ordförande - Thomas Vestman (Majbygden)
 • Sekreterare - Mia Henningsson (Söröjebygden)
 • Kassör - Mikael Edman (Söröjebygden)
 • Ledamot - Hasse Åström (Torrsjö)
 • Ledamot - Thomas Arnesen (Bölom)
 • Ledamot / Styrgruppen - Ulrik Östling (Söröjebygden)
 • Ledamot - Christina Antonsen (Bölom)

Webbredaktör

 • Mia Henningsson

Kontaktinformation

Adress

Maj-Söröje-Bölom Byafiber
c/o Mikael Edman
Ortsjön 153
862 95 Njurunda

Epost

msb@nordanstigbyafiber.se
msb.byafiber@gmail.com

Organisationsnummer

769628-6306

Bankgiro Maj-Söröje-Bölom

567-2241