Hur går det till?

Allmänt

Projektet startades upp mars månad 2014. Vi har under 2015 fördelat projektet i sju stycken byafiberföreningar i Maj-Söröje- Bölom (MSB), Gnarp, Hassela, Älgered, Harmånger, Jättendal, och Högen som vardera betraktas som delprojekt för hela vårt arbete att dra in fiber. Fram till nu (juni 2015) har mycket tid ägnats åt information/marknadsföring av hur vi kan hjälpa kommunen och dess invånare att få fiber ÄNDA IN I FASTIGHETEN! Mycket tid har lagts ner på upphandling, projektering och organisering av delprojekten. 

Målet för byggstart var tidigare i april 2015 och att vi ska ha större delen färdigbyggt 2016 samt att alla som anmäls sitt intresse ska ha fått telekablarna till sina fastigheter ersatta senast 2017. Det förutsatte att bidragsbesluten skulle vara klara under mars/april och byggstart skulle kunna ske maj-Juni i år. 

Byalagsprojektet erbjuder nu Nordanstigs- (undantaget Ilsbo och tätorterna Gnarp, Harmånger och Bergsjö) och MSB området inom Sundsvalls kommun  att bygga fiber till alla inom våra sju byalags geografiska område att enligt byalagskonceptet dra in nya telekablarna av fiber kostnadsfritt för kommunen.

Varför tar det så lång tid?

Trots att bidragspengarna nu finns, kommer beslut om bidragen storlek inte att tillkännages förrän mot slutet av året. (troligen tidigast i september/oktober). I praktiken kommer därför inte bygget i stor skala kunna påbörjas förrän efter att tjälen gått ur marken 2016, dvs vårt projekt är försenat med 1 år. Vårt nya mål blir därför år 2018.

Accessnät

Vi bygger det s.k. ”accessnätet” från varje fastighet ut till en ”nod” i det fibernät som når ut i ”vida världen”. Noden är namnet på det ”lilla hus” * där den elektriska utrustningen finns. På vägen från din fastighet fram till noden, kan ”din” fiber passera en eller flera kopplingsskåp. Jämför det helt enkelt med abonnentledningen i det telenätet av koppar där din abonnentledning gick ända fram till telestationen, ofta passerande att antal kopplingsboxar.  

Vi har redan när detta skrivs, under maj startat med samförläggningar med elbolagen (EON och Fortum) samt några vägföreningar och kommer även fortsättningsvis att göra så. (Det innebär alltså att vi samtidigt lägger ner kanalisation för fiber när annat arbete är planerat). 

* Den elektriska utrustningen placeras i små fristående hus, eller inhyses i befintliga byggnader.

Vad händer efter det att fibern kommit till mitt hus?

När fibern ligger i backen och du har fått din lilla ”dosa på väggen” och mediaomvandlaren är på plats, testad och klar, är projektet för din fastighet slutfört. Vår KO och fiberföreningen ser till att den nya fibern dras enda fram till och ”tänder” mediaomvandlaren. Vi ger alltså helt nyckelfärdig inkoppling ingående i den insats du betalar. Inga dolda kostnader i vårt projekt. Det är bara att koppla in din telefon, TV eller dator, vad du nu vill ha och NÄR du vill ha det. Givetvis får du hjälp med att starta upp ditt abonnemang om du känner dig osäker på hur du själv aktiverar tjänsterna. 

När sedan alla fastigheter som ingår i hela vårt projekt har fått fiber är HELA projektet slutfört. Då övergår vi i förvaltningsfasen, som enklast förklaras med att du som medlem i föreningen:

  1. är delägare i föreningens fibernät.
  2. som ägare får du del av inkomsten när tjänsteleverantörerna (via Zitius) hyr in sig i vårt nät för att sälja sina tjänster.
  3. Så fort det är möjligt kommer din fiber att kopplas in, så att du kan börja använda de tjänster du är intresserad av. Vi väntar alltså INTE tills all fiber är nedlagd. Varje utbyggnad sker etappvis inom och mellan varje byaförenings upptagningsområde.
  4. Du kommer att få marknadens bästa utbud av tjänster.
  5. Du kommer själv att kunna välja, aktivera och de-aktivera tjänsterna via vår (Zitius) webbaserade portal och lika självklart kan du ringa och få all hjälp du behöver för att starta ditt abonnemang.