Älgereds Byafiberförening

Länkar till beställningssidan har uppdaterats 2016-07-06

Mediaomvandlaren skall ha tillgång till ström och placeras inom boyta där det är uppvärmt och inte fuktigt på markplan, ej källare eller övervåning. Omvandlaren har dioder som blinkar därför är placering i sovrum inte att föredra. Hål genom fasad borras snett uppåt, för att inte vatten skall komma in i fastighet, hål och utvändig dukt skyddas.

Mediaomvandlaren skall ha tillgång till ström och placeras inom boyta där det är uppvärmt och inte fuktigt på markplan, ej källare eller övervåning. Omvandlaren har dioder som blinkar därför är placering i sovrum inte att föredra.

Hål genom fasad borras snett uppåt, för att inte vatten skall komma in i fastighet, hål och utvändig dukt skyddas.

Aktuell information

Älgered


är först ut att få mediaomvandlare samt låda. Arbetet har påbörjats under vecka 2, 2017 där husägare kontaktas av entrepenören. Husägare i byarna runt omkring kontaktas därefter.
Fibernät för framtiden
är mer aktuellt än någonsin för att kunna ta del av samhällsservice och aktuella händelser. Det som vi idag tar del av på andra sätt (TV, Internet, nyheter, diagnos, inbrottslarm, sällskap, underhållning etc.) kan gå via fiber. Så
Följ med in i framtiden med ljusets fart.

IP-Only
tar åter emot efterbeställningar via deras hemsida. Du kan även ringa kundservice på 0200 - 43 00 00 (vardagar kl.08:00 - 17:30)

Stamsträckor
Projektering av stamsträckor för att förbinda området sker av projekteringsgrupp där en hel del samtal måste ske med Trafikverket som ligger efter i sin hantering.

Har ägarförhållanden ändrats? Har vi fått rätt e-postadress? Sänd kontaktuppgifter (e-post, adress etc.) till algered@nordanstigbyafiber.se. Glöm inte bort att meddela samma sak till IP-Only!

Tid bokas med dig när de kan komma och installera den utrustning som behövs för att du ska kunna nyttja din fiber.

Tid bokas med dig när de kan komma och installera den utrustning som behövs för att du ska kunna nyttja din fiber.

Vanliga Frågor & Svar

Tillsammans arbetar vi för att samtliga intresserade skall få tillgång till fiberuppkoppling med alla dess fördelar.
Se hur det går i din by på kartan och längst ner på sidan!


Se intresseanmälningar och där man beställt genom att klicka på bilden för att öppna kartan Markavtal med vägsamfälligheter och vissa områden visas nu också på kartan så du kan se vilka områden som är aktuella. Grön linje visar sträcka där vägförening signerat markavtalet. Grönt område visar där markavtal signerats så fiber kan dras fram.

Se intresseanmälningar och där man beställt genom att klicka på bilden för att öppna kartan

Markavtal med vägsamfälligheter och vissa områden visas nu också på kartan så du kan se vilka områden som är aktuella. Grön linje visar sträcka där vägförening signerat markavtalet. Grönt område visar där markavtal signerats så fiber kan dras fram.

Symbolförklaringar
Har svarat Ja!Ja (Bofast)
Har inte anm„lt intresseEj Intr.anm. (Bofast)
Har svarat Nej till att dra in fiberNej (Bofast)
Bofasta som redan har fiberHar fiber
Fritidshus/F”retag/F”rening som Intresseanm„ltJa (Fritid)
Har inte intresseanm„lt Fritidshus/F”retag/F”reningEj Intr.anm. (Fritid)
Sk†p f”r fiberSkåp
Redan draget fibernätExisterande fiber
Eget stomnätEget nät
Lokal fiberTill hus
Vid TrafikverksvägTrafikverksväg
Har beställt fiber
Beställd bofastBofast
Fritidshus som beställt fiberFritidshus
Markavtal
Ägare
Signerat ägare
Vägsamf.
Signerat vägsamf.
← Klicka på bilden
   för att visa kartan

I kartan kan du se om er intresseanmälan för byafiber är registrerad för er fastighet.
Ser du oanmälda fastigheter, ta gärna kontakt med dessa och sprid information om Älgereds byafiber vidare för att öka antalet beställningar.


Protokoll årsstämma 2015

Protokoll årsstämma 2015

Information

Medl.möte 8/1-2016

Medl.möte 8/1-2016

Frågor & Svar

Det har kommit några frågor runt det erbjudande om fiberanslutning som företaget IP-Only skickat ut till medlemmar i Älgereds Byafiberförening. Föreningen har skickat vidare frågorna till Roger Lindahl på Ip-Only, se svar nedan.

Fråga: De allmänna villkor som skickades ut pappersledes stämmer inte överens med de som finns digitalt på hemsidan.
Svar: Det var ett fel som rättats till, nu stämmer de allmänna villkoren på hemsidan överens med de som skickats ut per post.

Fråga: I de allmänna villkoren 4 C anges att det ingår 45 meter schaktning på tomtmark, vad menas med tomtmark?
Svar: Med tomtmark menas trädgården, det framgår väldigt tydligt i de illustrationer som följer med erbjudandet om anslutning.

Fråga: I de allmänna villkoren 4 C anges att grävning på tomtmark endast omfattar mjukt underlag såsom jord och gräs, vart går gränsen för hårt underlag?
Svar: Så länge det är grävbart, sprängning ingår inte. Om fastighetsägaren vet med sig att hen har berg i dagen så bör man undvika det området vid planering av fiberdragningen.

Fråga: I de allmänna villkoren 5 D anges att fastighetsägaren är ansvarig för återställning av ytskikten inom tomtmarken. Det här kan variera väldigt mycket mellan olika tomter beroende på vilka ytskikt det är där man ska förlägga fiberkabeln, hade det inte varit bättre att varje fastighetsägare fått en enskild offert att ta ställning till där hela arbetet ingår?
Svar: Att projektera i förväg och ge individuella offerter till varje enskild fastighetsägare skulle bli alldeles för dyrt, vi är medvetna om att det skiljer i kostnad att återställa ytskikt inne på tomterna men skulle vi ha det med i offerten så skulle risken i projektet för vår del bli alldeles för stor. Tittar man sedan på offerten för att koppla in fiber så ligger den i paritet med vad det många gånger kostar att dra in fiber i tätort även om kostnaden för vår del är större på landsbygd som här.

Kommentar från styrelsen i Älgereds Byafiberförening : När vi gjorde en kalkyl för vad det skulle kosta att bygga fiber nätet inom vår förening så hamnade kalkylen på ca 60 000 kr/anslutning utan bidrag, den offert som IP-Only nu erbjuder oss ligger betydligt under vad det skulle ha kostat om vi byggt själva med fullt bidrag.

Anslutningsmålet

Det är fortfarande mycket arbete som återstår när vi väl nått anslutningsmålet och därför är varje dag värdefull för att samtliga skall få fiber innan kopparkabeln tas bort. Markavtal och efterföljande projektering sker först när beställningarna för hela området nått de som behövs och man säkert kan se var arbete skall utföras. Det pris vi fått är fastlagt och baseras på våra gemensamma intresseanmälningar. Du kan underlätta det fortsatta arbetet genom att beställa nu istället för att vänta.

Pris och betalning

Du får betala 19 900 kr (moms inräknat i priset) för fiber (vid delbetalning tillkommer avgift och ränta). Notera att grävning in i hus ingår med IP-Only till det fasta priset, något som många efterfrågat. Anslutning i efterhand går på 34 900 kr. Fiberstaden erbjuder inte grävning ända in till hus, för där måste var och en själv bekosta grävning från "anvisningspunkt". Utöver den summa Fiberstaden vanligtvis anger som anslutningsavgift tillkommer också moms. Skulle byafiberföreningen genomföra projektet själv med bidrag blir utgångspriset högre pga krav som då ställs på vad som behöver utföras. Det kommersiella alternativet kan undvika dom problemen och hindren. Betalningen av fiber via IP-Only kan fördelas ut över längre eller kortare tid, utifrån dina förutsättningar upp till 5 år som är maxtiden.

På kartan ser du vilka hus som beställt fiber och kan justera förslag på dragning av fiber.

På kartan ser du vilka hus som beställt fiber och kan justera förslag på dragning av fiber.

Vår leverantör

Ägarna är kapitalstarka och IP-Only kan därför ge andra aktörer på marknaden en god match om bästa erbjudandet. Dotterbolaget ByNet har varit med på marknaden i många år och kan det här med projektering och genomförande. De har samlat på sig erfarenhet och ger relevant och saklig information. Ta vara på möjligheten, besök deras hemsida och titta på bilderna i broschyren.

Fortfarande frågor?

Mer information hittar du i utskicket från IP-Only som du fått i brevlådan eller på deras hemsida. Du kan även kontakta deras kundservice per e-post eller på telefon 0200 - 43 00 00 (vardagar kl.08:00-17:30) för att få kompletterande information.8 000 kr för Gårdshus / Extra hus
Gäller inom 45 meter från huvudbyggnaden och på samma fastighet (dvs samma fastighetsbeteckning)

Extra lägenhet(er) kan få egen fiber för 4000 kr / lägenhet
Speciellt bra för att välja egna tjänster per lägenhet om du har hyresgäster.


Beställning & Medlemsavgift

  1. Fiber kan efterbeställas online (Länk uppdaterad 2016-07-06).
  2. Betala din medlems- & insatsavgift och märk betalningen med namn och fastighetsbeteckning om du t.ex. vill gå samman med andra och få bättre pris på "Trippelplay". 

Bankgiro Älgered byafiber
576-5995

Medlems + insatsavgift

  • 200:- / Hushåll
  • 700:- / Företag

Medlemsavgift redan anmäld fastighet

  • 100:- / Hushåll
  • 200:- / Företag

Föreningsstruktur

Styrelse

 

  • Sekreterare - Carolin Melin
     

Webbredaktör


Snart står skylten på grannens tomt!

Snart står skylten på grannens tomt!

Kontaktinformation

Adress

Saknas.

Epost

algered@nordanstigbyafiber.se

Organisationsnummer

769628-7585

Bankgiro Älgered byafiber

576-5995