Älgereds Byafiberförening

Har dosan monterats rätt på ytterväggen utifrån väggbeklädnad?!
Den skall sitta rakt i förhållande till väggen, men även vara placerad bra.
Tätning skall vara applicerad runt utgångshålet på väggen.
Har du någon annan typ av väggbeklädnad som inte innefattas av illustrationen ovan?

IP-Only samlar in markupplåtelseavtal

Markupplåtelseavtal sluts med markägare där stomnät behöver dras för att kunna ansluta grannarna. Tidigare samlades information in om dragningen till varje enskild fastighet, men nu handlar det alltså om dragningen som sammanbinder fastigheterna.

Viktigt!! Markupplåtelseavtal skrivs med vägförening (som äger ytan på vägen, 1 - 2 dm) och resp. markägare (som äger marken därunder).

För att arbetet ska fortgå som planerat är det av största vikt att färdigställa markupplåtelseavtal för den planerade sträckan och nå samtliga kunder.

Markupplåtelseavtal lämnar du till den som givit dig avtalet eller kontaktar oss på e-brev. Avtalen överlämnas till personal från IP-Only som sedan åker med de insamlade avtalen personligen till inläsningscentralen.

Mediaomvandlaren skall ha tillgång till ström och placeras inom boyta där det är uppvärmt och inte fuktigt på markplan, ej källare eller övervåning. Omvandlaren har dioder som blinkar därför är placering i sovrum inte att föredra.  Hål genom fasad borras inifrån och snett neråt, för att inte vatten skall komma in i fastighet, hål och utvändig dukt skyddas.   Installation   Har du synpunkter på arbetet skall det tas upp med de som utför installationen. Du godkänner genomförd installation. I efterhand kan du kontakta IP-Only kundservice på 0200 - 43 00 00.

Mediaomvandlaren skall ha tillgång till ström och placeras inom boyta där det är uppvärmt och inte fuktigt på markplan, ej källare eller övervåning. Omvandlaren har dioder som blinkar därför är placering i sovrum inte att föredra.

Hål genom fasad borras inifrån och snett neråt, för att inte vatten skall komma in i fastighet, hål och utvändig dukt skyddas.

Installation
Har du synpunkter på arbetet skall det tas upp med de som utför installationen. Du godkänner genomförd installation. I efterhand kan du kontakta IP-Only kundservice på 0200 - 43 00 00.

Markavtal.png

Aktuell information

Årsmöte 9 juni


kl. 18.00 på Bergsjögården Vid årsmötesförhandlingarna beslutade man att upplösa föreningen då IP-Only:s representant meddelade att man nu inväntar svar från Trafikverket. Föreningens syfte är därmed uppfyllt då föreningen inte längre är en part gentemot IP-Only. Årsmötet beslutade vidare att vid upplösandet se till att stötta föreningar i området att dra in fiber till sina fastigheter. Aktuella föreningar är intresseföreningar i Älgered, Annsjön och Knoppe.
Fibernät för framtiden
är mer aktuellt än någonsin för att kunna ta del av samhällsservice och aktuella händelser. Det som vi idag tar del av på andra sätt (TV, Internet, nyheter, diagnos, inbrottslarm, sällskap, underhållning etc.) kan gå via fiber. 412 st fastigheter har beställt fiber från IP-Only vilket gör att vi nu är fler än målet (392st) och den uppsatta gränsen som valt att
Följa med in i framtiden med ljusets fart.

IP-Only
stänger snart möjligheten till efterbeställningar via deras hemsida. Har du inte bestämt dig, men funderar på saken gäller det att du gör din beställning innan grävningarna påbörjas i din by. Du kan även ringa kundservice på 0200 - 43 00 00 (vardagar kl.08:00 - 17:30)
Tid bokas med dig när de kan komma och installera den utrustning som behövs för att du ska kunna nyttja din fiber. Arbetet sker under begränsade perioder och går det inte närvara får installationen i fastigheten ske vid annat tillfälle.

Tid bokas med dig när de kan komma och installera den utrustning som behövs för att du ska kunna nyttja din fiber. Arbetet sker under begränsade perioder och går det inte närvara får installationen i fastigheten ske vid annat tillfälle.


Protokoll årsstämma 2015

Protokoll årsstämma 2015

Information

Medl.möte 8/1-2016

Medl.möte 8/1-2016

Frågor & Svar

Det har kommit några frågor runt det erbjudande om fiberanslutning som företaget IP-Only skickat ut till medlemmar i Älgereds Byafiberförening. Föreningen har skickat vidare frågorna till Roger Lindahl på Ip-Only, se svar nedan.

Fråga: De allmänna villkor som skickades ut pappersledes stämmer inte överens med de som finns digitalt på hemsidan.
Svar: Det var ett fel som rättats till, nu stämmer de allmänna villkoren på hemsidan överens med de som skickats ut per post.

Fråga: I de allmänna villkoren 4 C anges att det ingår 45 meter schaktning på tomtmark, vad menas med tomtmark?
Svar: Med tomtmark menas trädgården, det framgår väldigt tydligt i de illustrationer som följer med erbjudandet om anslutning.

Fråga: I de allmänna villkoren 4 C anges att grävning på tomtmark endast omfattar mjukt underlag såsom jord och gräs, vart går gränsen för hårt underlag?
Svar: Så länge det är grävbart, sprängning ingår inte. Om fastighetsägaren vet med sig att hen har berg i dagen så bör man undvika det området vid planering av fiberdragningen.

Fråga: I de allmänna villkoren 5 D anges att fastighetsägaren är ansvarig för återställning av ytskikten inom tomtmarken. Det här kan variera väldigt mycket mellan olika tomter beroende på vilka ytskikt det är där man ska förlägga fiberkabeln, hade det inte varit bättre att varje fastighetsägare fått en enskild offert att ta ställning till där hela arbetet ingår?
Svar: Att projektera i förväg och ge individuella offerter till varje enskild fastighetsägare skulle bli alldeles för dyrt, vi är medvetna om att det skiljer i kostnad att återställa ytskikt inne på tomterna men skulle vi ha det med i offerten så skulle risken i projektet för vår del bli alldeles för stor. Tittar man sedan på offerten för att koppla in fiber så ligger den i paritet med vad det många gånger kostar att dra in fiber i tätort även om kostnaden för vår del är större på landsbygd som här.

Kommentar från styrelsen i Älgereds Byafiberförening : När vi gjorde en kalkyl för vad det skulle kosta att bygga fiber nätet inom vår förening så hamnade kalkylen på ca 60 000 kr/anslutning utan bidrag, den offert som IP-Only nu erbjuder oss ligger betydligt under vad det skulle ha kostat om vi byggt själva med fullt bidrag.

Anslutningsmålet

Varje dag är värdefull för att samtliga skall få fiber innan kopparkabeln tas bort. Det pris vi fått är fastlagt och baseras på våra gemensamma intresseanmälningar.

Pris och betalning

Du får betala 19 900 kr (moms inräknat i priset) för fiber (vid delbetalning tillkommer avgift och ränta). Notera att grävning in i hus ingår med IP-Only till det fasta priset, något som många efterfrågat. Anslutning i efterhand går på 34 900 kr. Skulle byafiberföreningen genomföra projektet själv med bidrag blir utgångspriset högre pga krav som då ställs på vad som behöver utföras. Det kommersiella alternativet kan undvika dom problemen och hindren. Betalningen av fiber via IP-Only kan fördelas ut över längre eller kortare tid, utifrån dina förutsättningar upp till 5 år som är maxtiden.

Vår leverantör

Ägarna är kapitalstarka och IP-Only kan därför ge andra aktörer på marknaden en god match om bästa erbjudandet. Dotterbolaget ByNet har varit med på marknaden i många år och kan det här med projektering och genomförande. De har samlat på sig erfarenhet och ger relevant och saklig information. Ta vara på möjligheten, besök deras hemsida och titta på bilderna i broschyren.

Fortfarande frågor?

Mer information hittar du i utskicket från IP-Only som du fått i brevlådan eller på deras hemsida. Du kan även kontakta deras kundservice per e-post eller på telefon 0200 - 43 00 00 (vardagar kl.08:00-17:30) för att få kompletterande information.8 000 kr för Gårdshus / Extra hus
Gäller inom 45 meter från huvudbyggnaden och på samma fastighet (dvs samma fastighetsbeteckning)

Extra lägenhet(er) kan få egen fiber för 4000 kr / lägenhet
Speciellt bra för att välja egna tjänster per lägenhet om du har hyresgäster.


Beställning & Medlemsavgift

  1. Fiber kan efterbeställas online (Länk uppdaterad 2016-07-06).

Ingen medlemsavgift tas ut för 2017!


Föreningsstruktur

Styrelse

 

  • Sekreterare - Carolin Melin
     

Webbredaktör


Snart står skylten på grannens tomt!

Snart står skylten på grannens tomt!

Kontaktinformation

Adress

Saknas.

Epost

algered@nordanstigbyafiber.se

Organisationsnummer

Föreningen har upphört!