Nordanstigs Byafiber
- Fiber till Alla!

Senaste nyheter:


Förtydling

Då vi märkt att vissa lätt kan blanda ihop intresseanmälningen med påskrivet avtal (som vi nu samlar in) så vill vi förtydliga att det inte är samma sak. En intresseanmälning gjorde vi först för att bygga upp en lista av intresserade (medlemmar) för att kunna nå ut till er när vi kommit så långt som nu när de bindande avtalen ska skrivas under. Med ett påskrivet avtal berättar ni att ni ska ha fiber och det är bindande. Medan en intresseanmälan ej var bindande men en signal till våra byafiberföreningar att ni är intresserad av att skaffa fiber.

Nu vill vi byafiberföreningar se om ni som är intresserade vill skriva på bindande avtal som gör att fiber till er fastighet blir verklighet.

Ni hittar avtalen nedan.


Kartor - Inskickade avtal

Visar Bekräftelse på att ert avtal registrerats

Nedan finns länkar till kartor som visar om ert inskickade Zitiusavtal har kommit in. Detta är er bekräftelse om avtalet är regisrerat hos Zitius. Har ni skickat in avtal och er markering på kartan inte är grön hör av er då till er lokala byafiberförening.

Har ni frågor om avtal och fiberkartor mm så kontakta er lokala byafiberförening. 


Anslutningsavtal för fiber

Nedan hittar ni bindande avtal för att ansluta er fastighet till fiber. Detta ska inte blandas ihop med tidigare intresseanmälningar som endast visade om ni var intresserad av fiber. För att ni ska få fiber är det påskrivet avtal med adress på den fastighet som ska anslutas som ska skickas in. Bekräftelse på avtalen ges endast via ovan kartor där en registrerad fastighet hos zitius blir en grön markering. Stämmer inte att ert inskickade avtal gett en grön markering på kartan så kontakta er lokala byafiberförening. 

ZITUS AVTAL som gäller byafiberföreningar: 
Harmånger, Högen, Jättendal och Gnarp

Observera att ni ska ange adressen på fastigheten som ska anslutas inte er hembostad om den är en annan än den som ska anslutas.

Har ni frågor om avtal och fiberkartor mm så kontakta er lokala byafiberförening. 


Kommande möten:


Byafiberprojektet
Syfte/affärsbehovet av projektet

Syftet är att bygga accessnätet från varje fastighet ut till stamnätets anslutningspunkt, samt att på vissa platser komplettera stamnätet. Affärsbehovet att nå ut till alla fastigheter i Nordanstigs glesbygd är mycket stort. Byalagskonceptet är den enda möjligheten att inom tidsramen för regeringens mål (90 % av landets befolkning ska innan utgången av år 2020 ha blivit erbjuden optisk fiber*) kunna bygga ut fibernätet. Marknadsvärdet för kommersiella företag är för lågt och det blir för dyrt för slutkunden! 

* I glesbygd kan idag endast optisk fiber klara kraven på snabba telekommunikationer!

Innebörd

Projektet innebär helt enkelt att de gamla telekablarna av koppar ersätts med nya optiska fiberkablar i ett helt nytt telenät. Det nya optiska fibernätet har så mycket större kapacitet och används till vanlig telefoni, nuvarande och framtida (UltraHD) TV, sjukvård, utbildning och många andra samhälls- och välfärdstjänster som inte fungerar över de gamla kopparkablarna. Dessutom får man en mycket snabb internetuppkoppling!

Projektorganisation

Nordanstigs byafiber är en ideell förening, registrerad hos Skatteverket, som utgör ”paraplyorganisation” för hela projektet och kallas i dagligt tal ”styrgruppen”. Föreningens styrelse och dess styrgrupp har till uppgift att tillsammans med de olika samarbets- och arbetsgrupperna underlätta genomförandet och undvika dubbelarbete inom varje delprojekt. Delprojekten är organiserat i autonoma byafiber ekonomiska föreningar med var sin styrelse och delprojektorganisation.

Varje byafiberförening har det fulla ansvaret för att bygga sin del av det nya telekabelnätet / fibernätet i tätt samarbete mellan varandra och med stöd från styrgruppen.  

Våra byafiberföreningar: